Bluegarden PA-konsult

Välkommen till Personalwebb

Logga in

Version: v6.20.55.14

Information
Support och kontakt

Tfn: 010-128 44 00 för Praktikertjänst
Tfn: 010-128 42 00 för AcadeMedia

E-post: servicecenter@ptj.se

Adress: 
Praktikertjänst AB
Lönetjänster
103 55 Stockholm