Bluegarden PA-konsult

Välkommen till Personalwebb

Logga in
Version: 6.60.52
Support och kontakt
AcadeMedia
Tfn: 0771-79 44 01
E-post: lon@academedia.se
Praktikertjänst
Tfn: 010-128 44 00
E-post: praktikerservice@ptj.se
Teknisk information
Medarbetare loggar in med rollen ”egen”. Är du chef och önskar information om din roll, kontakta Support, se ovan.
För att Personalwebben ska fungera optimalt rekommenderas följande:
-Använd webbläsare Internet Explorer vers 10
-Office vers 2010
För Mac användare rekommenderas följande:
-Använd webbläsare Safari
Se vidare handledning kring tekniskainställningar överst i vänstermarginalen under information "i" välj därefter "Hjälp".